De kleren van Sinterklaas

Anouk heeft prachtig nieuws wanneer ze toekomt op school: Sinterklaas komt bij haar logeren! Hoe ze daar zo zeker van is? Gisteren werd een valies afgegeven en in de logeerkamer gezet. Daarin zaten de kleren van de Sint! Dat kan toch maar één ding betekenen ...

Een lieflijk verhaaltje over een kind dat in alle enthousiasme over de sint een eigen narratief begint te construeren. En zelfs zo ver dat de fantasie de realiteit overneemt. Het is fijn om een sinterklaasverhaaltje te lezen dat uit het standpunt van een kind verteld wordt, eerder dan vanuit Sint of piet. Het stelt wel een moeilijkheid: het verhaal zelf zet volgens mij wel aan om bepaalde vanzelfsprekendheden en aannames in vraag te stellen. Dat kan kinderen aanzetten om zelf nog meer vragen te stellen – niet altijd iets wat je te vroeg wil teweegbrengen. Het lijkt me dus niet geschikt voor de allerjongsten.

De illustraties zijn niet heel overtuigend, maar storen niet. Ze zijn misschien wat braafjes? Wel leuk gedaan is de visuele vertaling van de piekerende Anouk in haar kamer, of wanneer ze droomt: het is een fijne oplossing om te laten zien waar Anouk intern mee worstelt, en toch genoeg inhoud te tonen. De kleuren zijn warm en passend voor de sfeer.