De Martelaar

'De Martelaar' combineert twee brandend actuele thema’s: Syriëstrijders en de vluchtelingenstroom. 'De Martelaar' is het vervolg op 'De Bruid'. In dit vorige boek ontsnapten Abbou en Mounna uit het kamp in Syrië en zijn ze naar België gevlucht. Hierbij hebben ze het niet nagelaten om één van Emir Salims beste strijders te verwonden. Een aantal van hun Belgische vrienden, waaronder Yassine, blijft boos achter. Hij begrijpt niet dat die twee hun geloof zomaar in de steek kunnen laten.

Maar de situatie in Syrië escaleert en Elim Salim besluit om met zijn troepen bij IS aan te sluiten. Dit geeft Yassine pas echt een kick. Nu kan hij werkelijk iets gaan betekenen. Hij leeft als soldaat in het kalifaat, voor hij de opdracht krijgt om zich met de vluchtenlingenstroom te laten meedrijven om zo onopgemerkt in België te komen. Het wordt een harde tocht, waarbij vaak de menselijke zachte kant van Yassine de bovenhand krijgt op de strijder in hem. Het is erg fijn dat Dirk Bracke zelfs Syriëstrijders genuanceerd probeert te portretteren.

Parallel aan deze strijd volgen we de moeizame herinburgering van Abbou, Mounna en hun zoon Ali. Wanneer alles toch wat in de plooi begint te vallen, gebeurt het onverwachte. Voor wie van deze thematiek houdt, is het boek zeker een aanrader. Uiteraard ontbreekt Brackes typische stijl niet. Het boek leest vlot en de seksuele perverse scènes moet je erbij nemen. Deze laatste twee argumenten zullen weer een heleboel jongeren over de streep trekken om het boek te lezen. En terecht. Voor mij was het een verhaal dat me van het begin tot het einde in zijn greep hield en me meesleepte.