Een baby in de supermarkt

Dit is een boekje uit een reeks die gemaakt is voor volwassen anderstalige inburgeraars. Het is een leuk, eenvoudig verhaal. Omar werkt op proef in de supermarkt. Zijn buurvrouw komt langs met haar baby. Ze moet gaan solliciteren en smeekt hem even op de baby te passen. Maar de baby wordt wakker en zet het op een brullen. Omar krijgt een collega zo ver dat ze het even van hem overneemt, een kind speelt ook even met de baby maar wil hem dan weer niet afstaan, de baas wordt ongeduldig ... kortom, stress voor Omar. Maar aan het eind komt alles goed. Per bladzijde is er een duidelijke tekening die de tekst veel gemakkelijker te begrijpen maakt. Er zijn een aantal woorden in een andere kleur gemarkeerd die je kan opzoeken in een soort beeldwoordenboek achteraan in het boekje. De plot is makkelijk te volgen, de personages en situaties herkenbaar. Een leuk initiatief!