Het allermooiste boek over haaien

Haaien blijven tot de verbeelding van kinderen spreken en er zijn dan ook al heel wat boeken over deze overlevers uit de prehistorie verschenen. Het allermooiste boek over haaien vormt een aantrekkelijke aanvulling op dit gamma. Zoals dat ook geldt voor de andere delen uit deze reeks van Allermooiste boeken over ... wekken vooral de zeer realistische illustraties de aandacht. Ze beslaan twee aansluitende bladzijden die met hun grote omvang best wel imponerende beelden opleveren. Elke dubbele bladzijde kent dezelfde opbouw. De grote vetgedrukte titel krijgt een Latijnse vertaling en daaronder volgt een opsomming van weetjes. Elk weetje wordt ook nu ingeleid door een klein zwart silhouet van de respectievelijke haai. Een paspoort in een van de hoeken biedt voor elke haai een overzicht van de belangrijkste algemene kenmerken zoals leefgebied, leefomgeving, lengte, gewicht, levensduur, voedsel en grootte in verhouding tot de mens. Het boek laat lezers kennismaken met 36 verschillende soorten, waarvan een duidelijk overzicht te zien staat onder de inhoud. Hierin komen bekende soorten voor, maar wellicht ontdekken jonge geïnteresseerde lezers ook nieuwe namen in dit aanbod. Naast specifieke informatie, zoals de epaulethaai die op het land kan lopen, de zwelhaai die boert en daardoor klinkt als een blaffende hond of de franjehaai wiens zwangerschap wel 42 maanden kan duren, schenkt deze uitgave ook aandacht aan de impact van de mens op het voortbestaan van deze diersoort. Milieuvervuiling, klimaatverandering, overbevissing en ook de bouw van windmolenparken in het gebied waar de zee-engelenbaby’s ter wereld komen, tonen aan dat de angst die een groot aantal mensen rond deze onderwaterbewoners hebben opgebouwd eerder in omgekeerde richting geldt.

Achterin het boek geeft een wereldkaart een overzicht van de gebieden waar de eerder vermelde haaien voorkomen. Klein, gekleurd en toch herkenbaar nodigen ze de grootste fans uit tot herkennen en benoemen. De grootste bekoring van dit boek zit hem in de toegankelijkheid van de tekst. Eenvoudige zinnen naast de natuurgetrouwe illustraties zorgen ervoor dat een brede lezersgroep niet alleen kijkend maar ook echt lezend kan genieten van de heldere informatie.