Later word ik... kapster

In dit boekje worden kleuters geïntroduceerd in de wondere kapperswereld.
Er wordt ingegaan op de verschillende materialen die een kapster nodig heeft, de vaardigheden die ze verwerft, enzovoort.
Wanneer je naar de flaptekst kijkt, lijkt het wel of het boek eigenlijk gericht is op iets oudere kinderen, terwijl de prenten heel erg kinderlijk aandoen. Woorden als loondienst en bijscholing lijken voor de doelgroep eerder ongeschikt.
Op de achtergrond van een stereotiep roze kleurtje, werden de illustraties van Marjolein Pottie gezet. De bladspiegel is soms opgesplitst in kleinere prenten, wat het geheel drukker maakt en minder overzichtelijk naar de doelgroep toe. Maar Potties prenten, zelfs die van het vaak kind-vreemde kappersmateriaal, zijn in al hun eenvoud heel erg duidelijk.
Men zou kunnen stellen dat dit boek zich niet helemaal richt op één doelgroep; zowel de woordkeuze als de bladspiegel maken dit boek ontoegankelijk voor de vooropgestelde jonge doelgroep. In dezelfde reeks verschenen reeds heel wat boeken rond beroepen. De reeks heeft jammer genoeg het uiterlijk en het karakter van massaproductie.