Op zoek in een boek

In dit boek wordt een klas doorheen de dag gevolgd. Het begint met de voorstelling van de leerlingen en daarna vertrekt iedereen naar school. Wat volgt is het dagdagelijks verloop van een schooldag: de verwelkoming, het lezen in de klas, het sporten in de gymzaal, middageten in de refter en in de namiddag staan er nog een bezoek aan de boerderij en zwemmen op het programma. Tenslotte is de schooldag gedaan en mag iedereen terug naar huis.
Elke pagina heeft een aantal voorwerpen die je moet zoeken, nieuwe woordjes, enkele korte zinnetjes en ook een tekstballon van een kind dat uitleg geeft over wat ze aan het doen zijn. Op het einde worden alle leerlingen nog een keer voorgesteld, maar deze keer moet je de naam kennen aan de hand van een rijm op een rebus die je moet oplossen. Het boek sluit af met een spelletje waarbij je bepaalde woorden moet zoeken op basis van beschrijvingen en de beginletter.

Het boek is volgens een vast stramien opgebouwd. Elke bladzijde heeft zijn vaste items, behalve de eerste en de laatste bladzijden, die zijn wat speciaal. Al vanaf de voorstelling van de leerlingen is het duidelijk dat er aandacht is voor diversiteit. Op elke bladzijde zijn er een aantal zoekopdrachten. Deze zoekopdrachten kunnen tekeningen zijn, maar ook zinnen die iets vragen of vertellen. Het lezen wordt hierdoor wel gestimuleerd. De tekstballon is bedoeld om voor te lezen, dat zie je aan de lengte en aan de kleinere druk. De illustraties zijn vrij klassiek, maar wel herkenbaar en met de nodige details. De zoekopdrachten zijn goed gekozen en stimuleren ook verder denkwerk. Helaas is er wel een foutje ingeslopen. In het zwembad zie je een meisje zwemmen dat een rood-wit gestreept zwempak aanheeft, maar in de tekst staat er dat het geel en wit is. Voor de woordspelletjes achteraan het boek is begeleiding noodzakelijk en moet er waarschijnlijk wel af en toe terug gebladerd worden naar de eerste pagina. Het boek is bedoeld voor beginnende lezers van het niveau AVI 1 - M3.