Rotkat is jarig

Rotkat woont in een oud hondenhok op een vuilnisbelt. Op zijn verjaardag gaat hij op zoek naar zijn vrienden, maar tot zijn teleurstelling vindt hij niemand. Tot blijkt dat de meeuw Mohammed helemaal naar zee gevlogen is om voor Rotkat een verjaardagsvis te vangen, de dakloze Sadet met haar laatste geld voor hem een stukje kip gekocht heeft, en de kattin Mimi van huis is weggelopen voor hem.

Het karakter van Rotkat is bijzonder uitgewerkt. Als uitgesproken positivo draagt hij de naam waarmee hij altijd uitgescholden wordt als een geuzennaam, noemt hij zijn oud hondenhok een kasteel, en de meeuw die hem een oog uitpikte zijn beste vriend. Samen met een vrouw aan de zelfkant, een meeuw met en Arabische naam en een verwend katinnetje, vormen ze een geweldig diverse mix. Rotkat zelf zorgt voor de nodige humor in het verhaal, Ad brengt er spanning in met zijn bestelwagentje met opschrift: Ziet u een losse kat, bel Ad. De makkelijk te lezen tekst rijmt wel eens vaker, wat een aangenaam ritme en fijne leeservaring geeft. In eenvoudige woorden wordt een heel mooi beeld geschapen wanneer Rotkat zich van iedereen verlaten voelt: “Hij voelt zich alleen. Daar is weer een wolk, met een heleboel vrienden. Hij wel.” Ook de luchtige bladspiegel en de vele illustraties verhogen het leesplezier. In die illustraties is slim gespeeld met kleur, tegen de niet-ingekleurde achtergrond komt de rosse kat heel sterk naar voor, soms is zo de nadruk gelegd op de mooie ogen en het fijne neusje van Mimi.

Leesplezier, daar staat deze Tijgerlezen-serie voor.