Soortenschat

kindercanon van de natuur in de Lage Landen

Op het eerste gezicht bevat dit boek een verzorgd overzicht van planten en dieren die vaak voorkomen in België en Nederland. Wie het openslaat, zal merken dat het aanbod veel verder reikt dan het louter overdragen van weetjes. Deze kindercanon wil een basiskennis bieden en zoomt in op een beperkte selectie van planten en dieren die we in onze buurt vinden maar vaak over het hoofd zien. Ze staan gegroepeerd volgens soorten zoals buurtbomen, veel- en nulpoters, groene sprieten, plattelandsvogels … en aan elke plant of elk dier wordt een volledige bladzijde gewijd. Die bladzijden kregen dezelfde sobere maar daardoor ook heldere opbouw. De informatie die Geert-Jan-Roebers in toegankelijke tekstfragmenten verwerkte, ondersteunt de gedetailleerde, levensechte illustraties van Pieter Fannes. Humoristische omschrijvingen nodigen uit tot verderlezen, en de trucjes en ezelsbruggetjes, aangevuld met grappige cartoons, dragen bij tot het verankeren van nieuwe informatie.

Wie wil testen in welke mate de informatie is opgeslagen, kan gebruik maken van de testkaartjes op de schutbladen. Die vind je als printbaar document op de website van de uitgeverij. Op die site vind je ook een Kahoot-quiz.

Dit boek zal vast zijn weg vinden naar lezers met oog voor natuur. Maar dit boek verdient vooral een plek in scholen waar het de ideale bron kan zijn om kinderen uit te nodigen tot het lezenderwijs kennismaken met planten en dieren in hun buurt. Ik ben ervan overtuigd dat deze originele, knap onderbouwde uitgave een basis biedt om kinderen die al wel een olifant van een aap kunnen onderscheiden ook met belangstelling naar een merel te leren luisteren.