Afspraak in Wonderland

Wegwijzer voor kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan

Oscar zijn ouders zijn net gescheiden. Hij heeft het hier lastig mee. Hij vindt zijn draai nog niet in de nieuwe situatie, en kan zijn gevoelens nog niet plaatsen. Wanneer hij 's avonds alleen op zijn nieuwe kamer in papa's huis zit, haalt hij een schoendoos vanonder zijn bed te voorschijn. Hij haalt er één voor één een voorwerp uit. Telkens speelt er een mooie herinnering in zijn hoofd, en al die herinneringen samen vormen één fijn verhaal. Een verhaal dat hem naar Wonderland brengt, de plaats waar Oscar met zijn mama heeft afgesproken.

Dit verhaal is de start van een boek dat over scheiden gaat en hoe je kind hierin te begeleiden. Eerst wordt er vooral een woordje naar de ouders gericht om uit te leggen met welk opzet dit boek geschreven is en hoe ze het kunnen gebruiken. Hier wordt ook snel duidelijk gemaakt dat het kind centraal staat en goed moet begeleid worden in de zoektocht naar een nieuw evenwicht in zijn leven. Het overgrote deel van het boek is vooral voor de kinderen zelf bedoeld, en kunnen ze alleen doorbladeren of samen met hun ouders op zoek gaan naar een welbepaalde vraag. Er zijn 6 delen die elk een specifiek thema rond scheiding behandelen. Die delen op zich bevatten overzichtelijk een aantal veel voorkomende vragen waar kinderen mee kunnen worstelen. Emy Geyskens en Elien Craenhals proberen een zo universeel mogelijk antwoord te formuleren vanuit hun expertise, maar ook vanuit hun eigen ervaringen. Regelmatig zijn er ook doe-opdrachten die kunnen helpen om een gesprek tussen kind en ouder(s) te starten. Als afsluiter worden enkele korte herkenbare ervaringen van kinderen neergeschreven en tips gegeven voor andere boeken en websites die zowel kinderen als volwassen kunnen helpen bij een scheiding.

Het eerste wat opvalt wanneer je het boek in handen krijgt, is de zorg waarmee het boek is gemaakt: er is niet alleen nagedacht over de inhoud, maar ook over het totale concept, de lay-out, het interactieve karakter en de hedendaags manier van informatie zoeken (denk aan websites en QR-codes). De lay-out straalt vertrouwen en rust uit, en maakt het boek tot een aantrekkelijk geheel. Herhaaldelijk wordt er een niet te missen nadruk gelegd op essentiële zaken, zoals dat het kind niets kan doen aan de scheiding, dat de ouders altijd van hem of haar zullen houden en dat je als kind van je beide ouders mag blijven houden. Die ouders worden in het boek gemakkelijkheidshalve moeder en vader genoemd, maar er wordt wel degelijk verwezen naar andere gezinsvormen. De opdrachten in het boek zijn een meerwaarde om de verwerking te stimuleren, maar los van een scheidingssituatie zijn het ook bruikbare tips om in andere situaties gemakkelijker met je kind een aanknopingspunt te vinden voor een goed gesprek. Want laat dat de rode draad zijn doorheen heel het boek: praten helpt. Bijna op elke vraag is dat het antwoord: praten, met iemand die je vertrouwt. Er worden ook tips gegeven wie dat allemaal kan zijn: niet alleen de ouders, maar ook familie of vrienden. Tenslotte helpen de gekozen kleuren het boek tot een warm en aangenaam geheel te maken. De manier waarop er met kleuren wordt gespeeld in het verhaal over Oscar is echt heel veel zeggend. Zwart en donker in het begin, met hier en daar een kleurtje voor iets dat waardevol en een fijn gevoel gaf in het leven van Oscar. Gaandeweg zie je dat het aantal kleuren en de hoeveelheid ervan toeneemt.