Alleen op de wereld

Heel lang geleden heeft 'Alleen op de wereld' mij in zijn ban gehad. Ik dacht dus toen ik deze fraaie nieuwe uitgave in handen kreeg: dat verhaal ken ik nog, ik ga me beperken tot het beoordelen van de bewerking. Maar dit boek heeft mij weer te pakken gehad, ik heb het heel graag en tot het eind gelezen. Want de bewerking heeft het verhaal volledig gerespecteerd en opgefrist. De talrijke illustraties van Charlotte Dematons verhogen het leesplezier. Hier zijn twee dames aan het werk geweest die net als ik en vele anderen als kind 'gepakt' zijn geweest door de lotgevallen van Remi. Als je dan bedenkt dat het boek dat in 1878 verscheen eigenlijk een uit de hand gelopen aardrijkskundeboek over Frankrijk was, dan kun je niet anders dan besluiten dat Hector Malot een buitengewoon auteur was. In die tijd moesten boeken kinderen iets leren en naast Malot hebben ook Jules Verne, Mark Twain, Selma Lagerlöf ... dat zo goed gedaan dat wij hun boeken nog altijd lezen en de verfilming ervan met plezier bekijken. De illustraties in deze uitgave zijn prachtig zoals je dat van Charlotte Dermatons gewend bent. En dat er een happy end is, mag wel na zoveel miserie. Het boek bestaat uit twee delen, met en zonder Vitalis. Op het schutblad vooraan vind je de reisweg van het eerste deel en achteraan die van de tweede reis. De kaarten zijn duidelijk maar een legende zou wel handig geweest zijn. Jammer dat ik op p. 244 een taalfout vond: "als hij een landgenoot van hun was" . Dat moet 'hen' zijn want 'hun' is 'aan hen'. En op p. 260 zag ik een zetfout: "Remi kreeg ineenshij nieuwe hoop". Maar los daarvan is deze parel meer dan een aanrader.