Beijing

Tijdens de Jin-dynastie was Zhongdu de centrale hoofdstad van China. De Mongolen veroverden het gebied en bouwden een nieuwe, grote hoofdstad, Dadu genaamd, dicht bij de vorige. Marco Polo werd er ontvangen. De Ming-veroveraars veranderden Dadu in Beijing. Dit betekent: noordelijke hoofdstad. Er werd een nieuw paleis gebouwd: de Verboden Stad. Tijdens de volgende eeuwen werd dit paleis vaak geplunderd, door brand verwoest, maar telkens heropgebouwd. Midden negentiende eeuw ontketenden Britten en Fransen de opiumoorlog. Enkele jaren later ontstond de Boxer-opstand. In 1915 werd de laatste keizer Pu Yi opgesloten in de Verboden Stad. In 1924 werd hij afgezet. Dit boek vertelt het wel en wee van de Verboden Stad, het keizerlijk paleis in Beijing, nu een museum. Via plattegronden en dwarsdoorsneden krijgen we een duidelijk beeld van deze mysterieuze stad. De auteur begint met een tijdschaal en brengt een chronologisch verhaal. Een mooi kijkboek met achterin een verklarende woordenlijst en een register. Sinds 1982 gebruiken we voor de eigennamen het Pinyin, de officiële transcriptie van het Standaardmandarijn.