Blij met mij

Julia is een heel gewoon meisje. Ze leidt een gewoon leventje zoals zoveel kinderen. Tot ze op een dag een leegte voelt. Een enorme leegte die koude en monsters doorlaat. Hoe Julia ook probeert om de leegte op te vullen, niets lijkt te helpen. Wanneer ze op een dag besluit de leegte de leegte te laten, duizelt het om haar heen, valt ze neer en huilt ze van verdriet. Na die huilbui nodigt een innerlijke stem haar uit om op zoek te gaan in zichzelf. Eens ze dat doet borrelen er niet alleen woorden uit haar op, er volgen ook kleuren, melodieën en al snel bevindt ze zich in een wereld die mooier is dan ze ooit had durven dromen. Het is een wereld waarin ze zich verbonden voelt met de dingen om zich heen en die haar uitnodigt om anders naar anderen te kijken. Vanaf dan ziet ze dat iedereen zo’n wonderlijke wereld heeft. Die herkenning zorgt voor verbondenheid en gelijktijdig voor het besef dat de leegte kleiner wordt maar nog steeds de mogelijkheid blijft bieden om er zich in terug te trekken en dat maakt haar heel gelukkig.

Zoals ze dat ook in haar eerder verschenen boeken deed, neemt Anna LLenas de lezer mee op ontdekking naar de eigen emoties. Dat doet ze aan de hand van een eenvoudig verhaal waarin geen woord teveel staat, waardoor de lezer zelf uitgenodigd wordt tot het stellen van vragen en leggen van verbanden. Beelden ondersteunen die woorden. Ze bestaan uit collages waarin ingekleurde kartonnen knipsels worden gecombineerd met stevige vooral zwarte lijnen. Deze illustraties geven de emoties van het meisje goed weer. Op het eerste zicht lijkt ‘Blij met mij’ zich te richten tot jonge kinderen maar het moment waarop de kleine Julia het gat probeert op te vullen, te verbergen en te wissen en er haar van alle kanten stoppen worden aangereikt is de keuze van kleding, drank, liefde, gsm, televisie weinig relevant. Dit lijken eerder compensaties waar volwassenen naar neigen. Dit boek geeft de indruk dat het niet alleen de bedoeling heeft de lezer te ontspannen en leesplezier te bezorgen. Men zou ook kunnen denken dat het, vooral nu, in tijden waarop men steeds meer begaan is met het emotioneel welzijn van kinderen, een antwoord biedt op vragen en gemoedstoestanden waarmee kinderen en mensen in het algemeen geconfronteerd kunnen worden. De inhoud brengt een aantrekkelijk geïllustreerde psychologische theorie. In het eerste deel wordt het gevoel van leegte en de zoektocht naar compensatie gefundeerd beschreven. Het tweede deel, waar Julia plots de oplossing heeft gevonden, mist geloofwaardigheid en strookt niet met de realiteit. Waar komen plots de kracht en het inzicht vandaan om in zichzelf te kijken en de oplossing te vinden? Is het werkelijk zo dat iemand daar zelfstandig toe kan komen? Het boek kan de indruk wekken dat dit het middel is om met kinderen rond diezelfde gevoelens aan de slag te gaan. Dat lijkt me echter niet evident en vooral kort door de bocht voorgesteld. Een leegte is niet zo snel en evenmin eenvoudig op te vullen als dit prentenboek suggereert. Integendeel, hier wordt de redding voorgesteld alsof louter het luisteren naar een stem die vanuit de aarde klinkt voldoende is. Dat klinkt misschien poëtisch maar is weinig realistisch. ‘Blij met mij’ lijkt me vooral een decoratief en mooi verzorgd uitgegeven boek, dat uitnodigt om te doorbladeren, om stil te staan bij de vindingrijke vormgeving, om iets in te herkennen, om na te denken, om over in dialoog te gaan. Maar jammer genoeg niet een prachtig verhaal over ontdekken wie je bent en wat je kunt, voor doorbijtertjes vanaf 5 jaar, zoals de cover suggereert.