De andere weg

1573. Nelleken, een meisje van twaalf, is de oudste van een arm gezin. Vader is overleden; moeder Maeyken tracht met moeite haar vier kinderen te voeden. Maeyken is doopsgezind en weigert nog langer naar de zondagsmis te gaan. ’s Avonds gaat ze heimelijk naar de bijeenkomst van de mennonieten. Nelleken probeert samen met de schoolmeester moeder op andere gedachten te brengen. Op een dag wordt Maeyken door de schout opgepakt en in het Steen gevangengezet. Ze blijft koppig vasthouden aan haar nieuwe geloof en weigert te ontsnappen.
Dit boek, ten dele gebaseerd op ware feiten, speelt zich af in de kringen van de doopsgezinden. Vooral armen voelden zich aangetrokken tot die nieuwlichterij. Het magere verhaaltje klinkt vrij onwaarschijnlijk. Het werd geschreven met de steun van het Doopsgezind Kindersteunfonds.