De dag dat ... ik een bril moest

Loek ziet schaapjes in de wei als er koeien staan en hij kruipt veel te dicht bij het scherm om televisie te kunnen kijken. Het is snel duidelijk: Loek moet een bril. In plaats van de rol van gepeste, van zonderling, van seut/nerd … die in (ook moderne) boeken nog vaak aan het personage met bril wordt toegekend, krijgt de brildrager hier een soort ereplaatsje. Op een erg eenvoudige manier wordt uitgelegd wat er gebeurt als je een bril moet dragen. De bril wordt hierbij vooral door een positieve ‘bril’ bekeken. Een handig boekje voor als je als ouder je kindje op het dragen van een bril moet voorbereiden of als je wilt laten zien dat je kind niet de enige is met een bril. Wel een beetje jammer van de prenten, waarvan de kleurencombinaties niet zo passend zijn. Maar dat hangt natuurlijk ook een beetje af van het gevoel van schoonheid bij de lezer …