De drakencode

Thea Stilton wordt door de rector van Topford, haar vroegere college, uitgenodigd een cursus avontuurlijke journalistiek te komen geven. Van lesgeven komt niet echt veel terecht, haar studenten worden namelijk helemaal in beslag genomen door een mysterie dat dringend opgehelderd moet. Naast de eindeloze Geronimo-Stiltonserie, is nu ook zijn zus rechtgestaan voor haar eigen reeks, duidelijk op meisjes gericht: de Thea Sisters! Hoewel trossen kinderen dit ongetwijfeld zullen toejuichen, deel ik dit enthousiasme geenszins. Zowat alles in dit boek ergert me, namelijk: de personages die niet meer zijn dan vlakke figuren, het taalgebruik met de aaneenrijging van gi-ga-, mega- en superwoorden, steevast afgesloten met uitroeptekens. De weetjes die over de bladzijden worden geslingerd: van geeuw tot slechtvalk. En tot slot de afzichtelijke illustraties, zeker wanneer ze over een schreeuwende dubbele bladzijde uitgesmeerd zijn.