De grote Vincent Van Gogh atlas

Vincent Van Gogh, de beroemdste kunstenaar van Nederland, heeft tijdens zijn leven een ware tocht door Europa gemaakt. Hij reisde door verschillende landen. Dat deed hij al lopend, met de boot, maar vooral met de trein. Vooraan in het boek, vind je een tijdlijn. Langs die tijdlijn kan je de plaatsen volgen waar Vincent Van Gogh verbleef. De data zijn, samen met de plaatsnamen, de titels van de hoofdstukken. Op die manier krijg je als lezer een beeld van de tijd waarin hij leefde. De kunstenaar worstelde met het leven. De relatie met z'n ouders was moeizaam, maar hij had een goede band met z'n broer Theo. Het boek is een combinatie van illustraties van taferelen van het dagelijkse leven van Vincent Van Gogh, landkaarten van de tocht die hij maakte, foto's van de buurt waar hij verbleef. Tijdens zijn tocht hield Vincent contact met z'n familie. Vooral met z'n broer Theo correspondeerde hij veel. Al dis brieven zijn bewaard gebleven en vormen de basis van het boek. Je vindt kopieën terug van delen ervan, schetsen die hij maakte en opstuurde, foto's van schilderijen die hij maakte. Vincent was een godsvruchtig man. Hij was moeilijk in de omgang en maakte veel ruzie met z'n familie en vrienden. Hij werd ook meerdere keren verliefd maar die liefde werd niet altijd beantwoord of eindigde in ruzie. Vincent Van Gogh was op het einde van z'n leven vaak eenzaam en triestig. Hij stierf uiteindelijk aan de verwondingen van de kogel die hij zichzelf in de borst schoot.

Het is een aantrekkelijk, kleurrijk, creatief boek dat veel informatie geeft over het leven van de schilder. De lay-out is heel verzorgd. De bladspiegel is overzichtelijk. Het boek leest vlot. De taal is eenvoudig en heel beschrijvend. Dit boek is veel meer dan een loutere opsomming van weetjes. Het leven van de schilder is gedetailleerd verteld. Het raakt je als lezer hoe deze man eenzaamheid heeft gekend tijdens z'n leven. Vele dingen uit het leven van Vincent van Gogh zijn nog niet zo bekend en werden in dit boek verzameld. De schilderijen en tekeningen hebben als onderwerp "alles wat Vincent Van Gogh onderweg of vanuit z'n verblijf zag". Het boek geeft een kijk op de wereld die er toen totaal anders uitzag. Vincent Van Gogh wordt eer aangedaan. Jammer genoeg kreeg hij dit niet tijdens z'n leven.

Een aanrader voor een liefhebber van kunst.