De jongen, de wolf, het schaap en de sla

Dit boek gaat over het bekende raadsel van de jongen die een wolf, een schaap en een krop sla naar de overkant van een rivier moet varen. Alleen, als hij de wolf alleen laat met het schaap, wordt het laatste opgegeten, idem dito met het schaap en de sla. De oplossing is ook al even algemeen bekend: eerst brengt de jongen het schaap naar de overkant; hij vaart terug en neemt de wolf mee; in het terugkeren neemt hij het schaap mee, dat laat hij weer even achter en hij brengt de sla naar de overkant. Tenslotte moet hij nog één maal terug voor het schaap. Natuurlijk gaat het hier niet alleen om het raadsel, maar om hetgeen er rond geweven wordt. Achtereenvolgens komen alle personages, de jongen, de wolf, het schaap en de sla, aan het woord met hun versie van de feiten. Er zijn zelfs nog nevenpersonages zoals het zusje en de moeder van de jongen. De auteur wil ons amuseren en onderhouden, en ook wel wat op het verkeerde been zetten en doen nadenken. Want, wie vertelt nu de waarheid? Bij mij heeft zijn procédé alvast niet gewerkt. Ik had de grootste moeite om dit boekje uit te lezen, vond het oeverloos saai en helemaal niet grappig, ondanks de voortdurende pogingen om dat wel te zijn. Het was inderdaad gezwets, zoals hij zelf zegt. Gezwets in de betekenis van 'zever' kan leuk zijn, maar hier is het eerder gezeur.