De Klugt-code

Zwijsen is gekend om zijn taalmethodes en zijn goede leesboeken. De reeks ‘Boekbende’ is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van de jonge lezer. Na het aanvankelijk lezen is het immers belangrijk dat het kind veel leest. Daardoor zal het ook steeds beter gaan lezen. De boeken uit deze reeks zijn wat dikker en volgen de leesontwikkeling van kinderen stap voor stap. Ze volgen de huidige AVI-indeling die door het Cito is opgesteld. Boekbende gaat er prat op om spannende boeken te bieden en dat in verschillende leeftijdscategorieën. Daarenboven sluiten ze aan op de technische leesontwikkeling van kinderen. Zo krijgen ze alle kansen om goede lezers te worden. De lay-out is rustig en overzichtelijk. De bladspiegel wordt regelmatig doorbroken door een passende illustratie. Cover en inhoud sluiten goed aan bij de leefwereld van de lezers. Thijs' vader heeft een winkel. Het is een weggeefwinkel: je kan er zonder geld iets kopen. Ze hebben het behoorlijk druk. Veel mensen komen spullen brengen die ze niet meer nodig hebben en die moeten allemaal gesorteerd worden. Zo krijgt Thijs op een dag een doos in handen. Daarin zitten allemaal boeken met vreemde titels: ‘Het priemgetal’, ‘De magie van algoritmes’, … Thijs is al vlug geboeid, want hij heeft een gave. Hij kan rekenen, niet alleen met cijfers maar ook met woorden, figuren, vormen en noem maar op. Hij ziet in één oogopslag wat bij elkaar hoort, in welke volgorde het moet staan en waar de strikvragen zitten. Maar in de doos zit ook een schrift, dat staat volgekribbeld met getallen. Thijs ontdekt er wel een regelmaat in, maar hij vindt de oplossing niet. Hij gaat op zoek naar de man die dit geschreven heeft en komt terecht bij meneer Klugt. Die bevestigt dat het een soort code is. Het is een geheimschrift dat hij ontwikkelde in de Tweede Wereldoorlog. Na heel wat uitpluiswerk ontdekt Thijs dat hij deze code kan omzetten in computertaal en dat hij zo het beste programma kan maken tegen virussen en spam. Maar die uitvinding is zeer gegeerd en Thijs is plots in gevaar. Hij kan niemand meer vertrouwen. 'De Klugt-code' is een echte thriller op kindermaat. Het verhaal houdt je geboeid vanaf de eerste letter en je kan het boek niet wegleggen tot het helemaal uit is. Door de vlotte schrijfstijl en het gebruik van flashbacks zit je al gauw helemaal mee in het verhaal. Aan de binnenkant van de omslag vind je een verkorte versie van het verhaal in stripvorm. Dat kan je echter alleen maar goed begrijpen als je het verhaal gelezen hebt. Je hebt wel een beetje een idee waarover het verhaal zal gaan en dat kan misschien de keuze van de lezer wel wat vergemakkelijken.