De laatste uren van Josephine Donkers

Op de laatste dag van haar vakantie in Spanje wordt het lichaam van de zeventienjarige Josephine donkers aangetroffen onder aan een klif. Is ze gevallen? Gesprongen? Geduwd? Wat is er in haar laatste uren gebeurd?

Als lezer word je meteen in het verhaal gegooid. Via een Breaking News-flash verneem je dat het levenloze lichaam van Josephine Donkers onderaan een klif gevonden werd. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De twee vriendinnen waarmee Josephine op vakantie was, Lucy en Isolde, worden mee naar het politiekantoor genomen voor ondervraging. We krijgen het verhaal te horen vanuit hun standpunt. Tijdens de ondervraging denken beide meisjes na over hun vriendschap en de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en uren. Hierbij wordt telkens het uur en de tijd die Josephine nog te leven heeft vermeld, wat een overzicht schept voor de lezer. De interviews op het kantoor werden op een grijze pagina gedrukt. Hierdoor vallen ze extra op in het geheel. We krijgen geen weergave van de vragen die gesteld werden, we lezen enkel de antwoorden die de meisjes gaven. Als lezer voel je je uitgedaagd zelf de vragen erbij te bedenken. Uit de interviews blijkt dat beide meisjes elkaar niet helemaal vertrouwen. Wie deed wat en wie vertelt een leugen? Door de persoonlijke vertellingen van Isolde en Lucy worden de drie personages goed uitgediept. De vriendinnen kennen elkaar immers erg goed. Maar klopt dat wel? Is alles wel zoals het lijkt? Beetje bij beetje krijg je informatie tot je helemaal op het einde de ontknoping leest. Daniëlle Bakhuis slaagt erin op dit beperkt aantal pagina's toch een spannend verhaal neer te zetten.

De laatse uren van Josephine Donkers verscheen als vierde boek in de XS-reeks. XS omdat de boeken in deze reeks telkens beperkt werden tot ongeveer 100 pagina's. Voor minder enthousiaste lezers een spannend verhaal én een haalbaar aantal pagina's. Geoefende lezers zullen iets sneller weten wat er nu echt gebeurd is met Josephine.