De moestuin

Zelf aan de slag in je eigen tuintje. Welke kleuter droomt er niet van? Dit boekje kan alvast een stap in de goede richting betekenen. Uitleg over zaadjes en zaaien, over de tuin in verschillende landen, over de tuin in verschillende seizoenen, … je vindt het allemaal terug. Deze Kididoc-uitgave wil een schat aan informatie bieden rond het leven in je tuin. Mooi initiatief, maar zoals al eerder werd opgemerkt bij deze reeks, lijkt de lay-out niet echt aangepast aan de doelgroep. Dit in tegenstelling tot het thema dat de oudere kleuter op het lijf geschreven is. Maar de bladzijden zijn erg druk en de woordenschat is in dit boekje veel te moeilijk voor een doorsnee vijfjarige. De flapjes en dergelijke zijn erg leuk, maar zijn geen lang leven beschoren. Zelfs als volwassene is het soms moeilijk om alles ongescheurd open te krijgen. Voor een zevenjarige die dit boekje zelf kan lezen volgens de achterflap (een bewering die ik in vraag durf te stellen) lijkt de lay-out dan weer te kinderlijk. Ook de indeling in thema’s lijkt niet altijd even logisch. Van ‘Allemaal zaadjes’ springt men bijvoorbeeld naar ‘Naar de markt’ om dan terug te keren naar ‘Een tuin in potten’. Hierdoor wordt het geheel soms wat warrig. ‘De moestuin’ is een mooi uitgegeven boekje, waarbij helaas toch wel wat kritische bedenkingen te plaatsen zijn.