De one

Slechts vier van de 35 mogelijke huwelijkskandidaten voor prins Maxon blijven over in de Selectie. De druk van de koning op zijn zoon om America uit het paleis te zetten wordt steeds groter. Maxon geeft echter niet toe. Buiten het paleis gaat het leven gewoon door en America voelt een steeds grotere kloof tussen haar vroegere leven en haar ervaringen in het paleis. Ze beseft dat ze nooit meer in staat zal zijn een leven samen met haar jeugdvriend Aspen op te nemen. Hoewel ze het niet hardop wil zeggen, is ze tot over haar oren verliefd op Maxon en is ze bereid de concurrentiestrijd aan te gaan.
'De One' is het slot van de Selection-trilogie. Je moet de eerste twee boeken gelezen hebben om het verhaal te begrijpen. In dit boek maken we kennis met de leiders van de noordelijke rebellengroep. Ze zijn niet gewelddadig en hebben een heel specifieke politieke agenda die America wel aanspreekt, in tegenstelling tot de zuidelijken die moorden in de hogere kasten van de bevolking. Ondertussen loopt de Selectie op zijn eind en de prins moet zich verloven.
America vertelt het verhaal in de ik-persoon. Toch is het moeilijk als lezer inzicht te krijgen in wat ze echt denkt en voelt, haar beweegredenen zijn niet altijd duidelijk en de keuzes die ze maakt zjin wispelturig en vaak tegenstrijdig. Ook op de andere personages valt geen eenduidig karakter te kleven en ze komen nogal passief over. Hoewel er een poging wordt gedaan om politiek en avontuur te verweven in het plot, is het een overwegend romantisch verhaal dat veel jonge meisjes zal doen zwijmelen. Een prachtig paleis, lange jurken en een knappe prins, naast jaloezie en strijd. Bepaalde elementen hadden wat meer uitgediept kunnen worden, zoals het kastesysteem, de beweegredenen van de rebellen, de nieuwe wereld en de onderlinge relaties tussen de landen. Het verhaal leest vlot, maar het is wat langdradig uitgesponnen met veel herhaling, waardoor het geheel dynamiek mist. Op het einde wordt ineens alles afgehaspeld en de plotse wendingen geven je als lezer bijna een whiplash. Te veel boeken voor te weinig inhoud.