De ontdekking van Fleur

Fleur verhuist samen met haar ouders en zusje naar het platteland. Haar ouders verlangden naar meer natuur en ruimte, een grote tuin waarin ze groenten kunnen kweken en bijen houden. Fleur vindt het maar een saaie bedoening en ze mist haar boeiende activiteiten en kameraadjes in de stad. In haar buurt woont enkel de boerenzoon Sam, die haar veeleer op afstand houdt. Sams leven is volledig gericht op de boerderij. Hij helpt veel en is graag bij de schapen. Maar dan ontdekt Fleur in haar kamer een schriftje van een zekere Nena. In dit dagboek leest ze dat Sam en Nena erg goed bevriend waren. Ze hadden samen een hut in het bos en door de plotse verhuizing van haar ouders heeft Nena geen afscheid kunnen nemen van Sam. Fleur merkt dat Sam hierdoor diep ontgoocheld is en geen nieuwe vriendschap wil. Er ontwikkelt zich, na meerdere misverstanden, geleidelijk een diepe vriendschapsband tussen hen beiden en Fleur ontdekt ook dat het buitenleven best boeiend kan zijn.
Een sober verhaal waarin de lezer gaandeweg mee de vriendschap tussen Fleur en Sam beleeft. Je volgt hoe Fleur zich langzaam leert openstellen voor deze nieuwe wereld en je wordt je bewust van het feit dat 'leven met groene vingers' niet simpel is en dat we in het dagelijks leven niet altijd consequent onze milieubewuste principes toepassen. Deze verdiepende beschouwingen worden helder verwoord met een pittig vleugje humor.