De opa van de opa van je vis

Dit boekje voor eerste lezers is er eentje uit de 'lees en weet'-reeks. Dit deel is een informatief boek over dieren. De informatie die je krijgt, is vooral op de eerste pagina’s zeer beperkt doordat het AVI-niveau nog zeer laag is. Doorheen het boek stijgt het AVI-niveau van AVI-Start tot AVI-E3.

Elke dubbele pagina krijgt een titel. Een echte samenhang - los van het thema dieren - is er niet en dat maakt de inhoudstabel vooraan wat overbodig. Hierin worden enkele titels aangehaald met een paginanummer, maar echte hoofdstukken kan je het niet noemen. Het laatste vakje geeft ook aan dat er ‘nog veel meer' in het boek te lezen is. Waarom de titels die in de inhoudstabel staan, gekozen zijn, is me niet onmiddellijk duidelijk.

Het geheel voelt zeer schools aan. Eenvoudige woorden en zinnen worden aangevuld met foto’s en tekeningetjes.

Dat boekjes als deze op school gebruikt worden, kan ik begrijpen. Om thuis ontspannend te lezen, te oefenen en om het leesplezier te behouden of verhogen zou ik ze niet aanraden, wegens te schools. Binnen het informatief genre lijken me er aangenamere uitgaven te bestaan.