De Tepper Tweeling maakt New York onveilig

De Tepper Tweeling, dat zijn Claudia en Ries. Ze wonen in New York en zitten op een dure privéschool. Claudia is de meest ondernemende, ze is klassenpresident van groep 8 en als zodanig vat ze het plan op om een sponsorspeurtocht te houden voor een goed doel, nl. de Manhattan Voedselbank. Broer Ries helpt op zijn chaotische manier mee aan de voorbereidingen. In dit boek doet Claudia het verslag van de voorbereiding, het verloop en de nasleep van de speurtocht; ze noemt het 'een gesproken geschiedenis'. En dat is het inderdaad want het boek bestaat uit sms’jes en chatberichten, bekvechterij tussen broer en zus, ouders en klasgenoten.
Er staan veel tekeningen, stadsplannen en (slechte) foto's in en veel overbodig gezwam wat het lezen snel en vluchtig maakt. De taal wordt verhaspeld tot afkortingen en er staan veel zogenaamde G.B.W.'s (geen bestaand woord) in, zoals: gestrifd, stetterden, smeugisch, gekrudseld, babylicious, omskurlen ... Het verslag in dialoogvorm wemelt van: "Ik had zoiets van ...", "En ik zo van ...", "We hadden zoiets van ..." Na hoofdstuk 1, waarin de toon van oeverloos gezwam gezet is, springt Claudia plots naar hoofdstuk 4, naar eigen zeggen omdat ze 2 en 3 te saai vond. Dat had ze verder in het verhaal meer mogen doen, het had het boek dunner en minder duur gemaakt. Het duurt tot hoofdstuk 10 eer je min of meer een verslag krijgt van de speurtocht zelf. Teams van vier moeten doorheen New York voorwerpen zoeken en die fotograferen met hun schoolmascotte Kalvin de kat erbij om te bewijzen dat ze effectief op die plaats geweest zijn. Hoe moeilijker de opdracht, hoe meer punten er kunnen verdiend worden. Elk team krijgt een volwassen begeleider mee. Die schrikken er niet voor terug om vals te spelen. Een kleine rel met hooligans wordt door de kranten opgeklopt tot: 'Speurende schoolkinderen veroorzaken rellen.' Om een en ander recht te zetten en in een context te plaatsen heeft Claudia dit boek geschreven.
Ik vroeg me geregeld af of wat ik deed wel lezen was. Hoeveel respect verdient taal nog? Wat mij betreft is het pulp en bovendien overprijsd: 17,50 euro is te veel voor wat dit boek biedt. Het is deel 2 over de Tepper Tweeling, ik vrees dat er nog zullen volgen.