De wilde heks. De vuurproef

Wanneer de twaalfjarige Clara op een dag door een kat wordt aangevallen, komt haar leven volledig op zijn kop te staan. Haar moeder voert haar naar een tante van wiens bestaan ze niet eens af wist. Van haar tante Isa krijgt ze te horen dat ze een wilde heks is. Ze leert dat ze met dieren kan praten en elementen bedwingen. Tot haar frustratie mag ze pas terug naar huis als ze heeft geleerd haar talenten gecontroleerd te gebruiken. De wilde wereld is echter niet zonder gevaar en niet iedereen heeft het goed met haar voor. Een kwaadaardig wezen heeft het om onduidelijke redenen op haar gemunt. Clara’s leven staat op het spel en in een reeks gevaarlijke proeven moet ze voor een soort heksenrechtbank bewijzen dat ze echt een wilde heks is.
'De vuurproef' is het eerste boek in een toegankelijke nieuwe reeks over dieren en hekserij. Je beleeft het verhaal door de ogen van Clara, die als ik-persoon over haar avonturen vertelt. Dit vertelstandpunt is wat ongelukkig gekozen, omdat je daardoor als lezer met een aantal onduidelijkheden blijft zitten, beperkt door de onwetendheid van de jonge heks. Het boek komt traag op gang, met veel verwarring en ongeloof in het begin, dan een traag vorderende opleiding, waarna op het einde snel een aantal toverproeven worden afgehaspeld, waarin Clara merkwaardig genoeg slaagt. Het is een eerder stereotiep verhaal over een meisje dat liever gewoon zichzelf wil zijn, maar dan langzaam haar bijzondere gaven accepteert en leert te gebruiken. Eenvoudig verteld, vlot leesbaar, weinig bijzonder boek, net goed genoeg om misschien nog wel een vervolg te willen lezen.