De vuurwolf

Jos mag een week met de brandweer mee. Vanaf de eerste dag echter belaagt een geheimzinnige gek de brandweerkazerne. Hij noemt zich ‘de vuurwolf’. Heeft deze pyromaan het op de brandweer gemunt ? Of is Jos het doelwit van zijn acties? Dit is een spannend verhaal voor kinderen met leesmoeilijkheden. Taal en stijl zijn aangepast aan leesniveau AVI 4 en er is gebruik gemaakt van een iets groter en duidelijk leesbaar lettertype. De aard van het verhaal richt zich evenwel naar wat oudere kinderen. En de doelgroep kan zich herkennen in de personages, want ook Jos heeft last van dyslexie, zonder dat dat met al te veel woorden gezegd wordt. In heel wat verhalen gericht op kinderen met leesproblemen primeert de vorm op het leesplezier. Dit is in ‘De vuurwolf’ helemaal niet het geval. Bovendien heeft het verhaal vaart, en houdt het de aandacht vast. Toch kan het je niet doen vergeten dat dit ‘gemaakt’ is, wat met andere boeken uit de reeks ‘ik ben niet bom’ wel het geval was.