De wereld in mijn handen

Beeldige hand- en vingerversjes

Dit boek bevat een schat aan kinderversjes. De samenstelster heeft niet minder dan 115 versjes en liedjes verzameld en er hand- en vingerspelletjes bij bedacht. Een gigantisch werk! Ze is daarvoor niet alleen in de traditionele liedjes van bij ons gaan zoeken maar ook buiten de grenzen. Slechts tien van de 115 versjes zijn mij bekend, één enkel zelfs dat mijn vader zeventig jaar geleden voor mij zong. Op de bijhorende dvd kun je zien welke gebaren en bewegingen bij elk versje kunnen gemaakt worden. Sommige versjes worden ritmisch voorgedragen, anderen gezongen. Het boek is ingedeeld als volgt: 1. Versjes voor 1 of meerdere kinderen (40); 2. Vingerversjes en handspelletjes met 1 kind op schoot, ook met variaties op de handspelletjes (14); 3. Vingerversjes en verhaalversjes met kleine attributen (10); 4. Beeldende liedjes (7); 5. Spelletjes met baby of jonge peuter (8); 6. Aanvullende verhaalversjes om zelf mee aan de slag te gaan (36).
n de inleiding benadrukt de samenstelster het belang van rijmpjes, taalspelletjes en ritmiek, niet alleen voor de taalontwikkeling van jonge kinderen maar ook voor hun emotionele ontwikkeling. Met zingen en bewegen kan je inderdaad niet vroeg genoeg beginnen. Dit boek richt zich dus tot jonge ouders, grootouders, kinderdagverblijven en kleuterscholen. Kinderen met taalstoornissen en anderstaligen zullen met deze versjes zeker ook hun voordeel doen. Sommige versjes zijn heel eenvoudig, andere zijn langer en ingewikkelder. Dit boek kan gebruikt worden van nul tot zes jaar. Dit is een titanenwerk van vele jaren!