De zilveren raaf

In 'De zilveren raaf' wordt het leven van een doodgewone jongen, Roman, compleet overhoop gehaald wanneer er een onbekende dame in de winkel van zijn vader komt en er het boek De Zilveren Raaf achterlaat. Vanaf dat moment is niemand meer wie Roman dacht dat het was. In het naoorlogse Praag gaat Roman op zoek naar zijn geschiedenis. Hij ontmoet Lenka, een meisje dat hem helpt, maar ook haar eigen verleden heeft. Hij wordt gecontacteerd door allerlei mensen die hem betrekken in hun persoonlijke levensweg, waardoor de tegenstrijdigheden en onzekerheid bij hem alleen maar groeien. Dit alles speelt zich af in het naoorlogse Praag waar veel machtsvertoon en een duistere wereld niet ver van elkaar liggen. 

Het is een boek dat je meeneemt naar beide werelden, geen oordeel schept over wat goed en slecht is, maar je constant laat twijfelen voor welke partij je moet kiezen. Want voor je het weet ben je als lezer betrokken bij het verzet, maar ook bij de inspecteur die het goed voorheeft met Roman, of is hij zelf niet meer dan een oorlogsmisdadiger en wie is de ontsnapte crimineel?

Elke bladzijde opnieuw word je heen en weer geslingerd tussen veronderstellingen en leugens, in een razend tempo komen gebeurtenissen aan het licht en worden nieuwe mysteries geboren. Het is ontzettend knap om een verhaal te schrijven waarin één boek zoveel levens kan verbinden die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben. De beschrijvingen zorgen ervoor dat je midden in het verhaal staat, je ziet Praag zoals het was, de omgeving wordt bijna visueel gemaakt en de gedachten van Roman zijn ontzettend mooi en soms bijna dichterlijk (bv: "Schuilde er nog menselijkheid in hem of was hij blind voor alles wat hem nog kon verlossen uit de kooi van gedachten waarin hij zichzelf 16 jaar had opgesloten"). Doorheen het boek groeien de karakters van de personages, stap voor stap begrijp je beter hun reacties en hun doen. Je voelt de angst om gezien te worden, je beleeft de machteloosheid bij een moord, je deelt de teleurstelling indien iemand niet is wie hij had moeten zijn, je wordt boos bij elk verraad ... dit boek lees je niet, maar beleef je.