Dier vrienden boek

Dit is een bundeling van de eerder verschenen titels dier boek en diervrienden

In het eerste krijg je telkens rechts een illustratie op een lila achtergrond met de naam van het dier, links enkele zinnetjes en een lijntekening tegen een gekleurde achtergrond die weergeeft of dat dier zich in de lucht, in de bomen, op de grond of in het water beweegt. 

In het tweede deel gaan die categorieën over de relatie van het dier met een ander, bv. “ik bescherm of sla alarm”. Over enkele bladzijden wordt er een duo gepresenteerd en een vraag gesteld, in een dubbele bladzijde volgt het antwoord met de relatie tussen beide dieren, zoals hoe de koereiger de buffel verlost van de kriebelende insecten in zijn vacht. 

De realistische en gedetailleerde illustraties zijn een lust voor het oog. Toch die van de geïsoleerde dieren op een kleurenachtergrond. De dubbele bladzijden met twee dieren in hun omgeving zijn minder realistisch, bevatten minder details en zijn daardoor ook minder indrukwekkend. De tekst bouwt op in moeilijkheidsgraad: voor eerste lezers is er hier en daar een vetgedrukt woord en staat de naam van het dier indien nodig opgesplitst, zoals “lang snuit zaag haai”. Een wat geoefende lezer leest ook de verdere tekst van het eerste boek, die van het tweede boek is langer en moeilijker. Kortom, een boek waarvan je heel lang kan genieten, qua illustraties, tekst maar ook qua informatie die je eruit haalt. Niet alleen over dieren die je kent, maar ook heel bijzondere als de voetbalvis, zeedraak, poetslipvis of honingspeurder.