Dieren van klein naar groot

‘Dieren van klein naar groot’ is een groot kartonboek waarbij de pagina’s niet gewoon opengeslagen worden, maar van boven naar onder bekeken moeten worden. De bladzijden worden telkens een beetje groter naarmate de dieren die afgebeeld worden groter zijn. Het eerste dier is een mier, het laatste een olifant. Elk dier is op een achtergrond in een contrasterende kleur afgebeeld. De dieren zijn herkenbaar, maar niet altijd even aantrekkelijk getekend. Voor de duidelijkheid wordt telkens de naam van het dier vermeld in een eenvoudig lettertype. De volgorde van de dieren kan voer voor discussie zijn; is een kikker wel kleiner dan een roodborstje? Is een varken echt groter dan een luipaard?
Daarnaast zijn niet alle dieren even bekend bij alle kinderen, welke tweejarige kent bijvoorbeeld een mestkever? Voor geïnteresseerde kinderen zeker een kans om nieuwe diersoorten te ontmoeten en om hun woordenschat uit te breiden. Een thema als de grootte van dieren kan boeiend zijn, doch om de herkenbaarheid voor peuters en kleuters te vergroten, zou er beter gekozen worden voor meer vertrouwde dieren met duidelijkere grootteverschillen. De platen uit het boek lenen zich ook uitstekend om in de klas mee aan de slag te gaan.