Draak in de hut

Raj en Ien spelen in het park en worden door grote jongens belaagd. Ze vluchten het struikgewas in waar Boris zich verscholen houdt. Hij wil graag met hen optrekken. Ze zoeken een plek waar ze zich voor de grote pestkoppen kunnen verstoppen. Raj heeft een hut in het bos, maar dan moeten ze zich eerst een weg banen door de brandnetels. Ze willen een draak maken die hun hut bewaakt en halen dozen bij de winkel. Terug in de hut ontdekken de kinderen een groot en zwaar ei in een van de dozen. Ze besluiten het ei mee naar school te nemen maar onderweg worden ze opnieuw door de grote jongens lastiggevallen. Het ei wordt heen en weer gegooid. Door toedoen van een van die pestkoppen is er nu een barst in het ei. De kinderen nemen het ei weer mee naar de hut. Het ei is warm, er komt rook uit… en plots ook een kleine draak. De draak lust niks van het voedsel dat de kinderen voor hem meebrachten. Tot hij zijn oog op een doosje lucifers heeft laten vallen. Omdat het regent en het dak van de hut lekt, besluiten de kinderen het draakje in een nieuwe hut in de tuin van Raj onder te brengen. Maar hun geheim wordt ontdekt. De vader van Raj is niet boos of verbaasd, hij is enkel bezorgd om de gezondheid van het draakje. Door de kou en de nattigheid is het beestje helemaal slap; het mag mee naar binnen. Daar zorgt het voor de nodige pret. Het draakje leert al snel dat het binnen geen vuur mag spuwen maar zijn geheime wapen wel tegen de grote pestkoppen mag inzetten… Dit boekje maakt deel uit van een nieuwe reeks boeken voor dyslectische kinderen. Er werd een speciaal lettertype ontwikkeld (Read Regular) om dyslectici in het lezen en schrijven te ondersteunen. Naast dit lettertype werd er ook voor een duidelijke bladschikking gezorgd. De tekst is op AVI-3 geschreven, met korte zinnen die telkens één regel beslaan. Het verhaal wordt visueel ondersteund door paginagrote tekeningen. Bij deze reeks hoort ook een cd waarop telkens de twee eerste hoofdstukken van het verhaal worden voorgelezen. Voor het verhaal aanvangt, vertelt een stem wat er op de tekening vooraan (de ‘leesplattegrond’) te zien is en wordt er ook nog leestechnische informatie verstrekt over deze woorden (zoals verdelen in lettergrepen, niet schrijven wat je hoort in bv. lucifer, …). Er is één cd voor de hele reeks, waarop de acht boekjes aan bod komen. Bovendien heeft het boek een flapje voor- en achteraan waarop enkele woorden met bijhorende tekeningen staan die ter ondersteuning naast het verhaal kunnen worden opengevouwen. Zelfs over de papierkeuze is grondig nagedacht: de woorden rusten op een zachtgele ondergrond. Ondanks al deze weloverwogen, goed doordachte ingrepen heb ik toch nog een bemerking: het meisje in het verhaal heet Ien. De hoofdletter I is net hetzelfde teken als de kleine letter l, wat volgens mij toch een extra moeilijkheid is voor deze doelgroep en voor verwarring kan zorgen (toch zeker bij kinderen die net leren lezen, dus waarschijnlijk ook voor dyslectici). Er slopen ook enkele kleine fouten het boek binnen: op blz. 10 staat Rai met een i terwijl in de rest van het boek Raj met j geschreven staat en op blz. 22 staat "hun draakt rilt". Fouten die in een boek voor moeilijke lezers toch echt niet zouden mogen voorkomen. Achteraan zijn enkele leuke tips opgenomen, van lees- tot doetips. Het verhaal zelf is geen giller. Gewoon een alledaags fantasieverhaal met klassieke ingrediënten als de goeden versus de slechten, een geheime hut, dolle pret onder hechte vrienden, en een draak als huisdier…. Misschien is er iets te hard nagedacht over het concept?