Drakenstorm

De drakenleerling

Tom is een gewone jongen, zoon van een smid, die vaak zijn vader helpt in de smidse. Op een dag, toen Tom samen met zijn papa drakenzwaarden aan het maken was, zag hij in het smidsvuur een draak verschijnen. Dat voorval hield hem bezig en kwam telkens voor als hij ernaar keek. De draak riep zelfs zijn naam ... Toen de zwaarden klaar waren en kapitein Hork die kwam ophalen voor de koning, gebeurde  er ook iets heel bijzonder. Hork wou de zwaarden eerst testen en Tom overhandigde hem een zwaard. Dat voelde heel ongemakkelijk aan voor Tom. Kapitein Hork beval Tom om nog een ander zwaard te nemen. Ook dat voelde vreemd aan. De zwaarden kletterden tegen elkaar maar Tom kon zich nog goed staande houden. Maar van zodra hij het zwaard voor zijn ogen hield, veranderde het patroon. Hij hoorde in zijn hoofd een luide kreet en plots leek het zwaard te veranderen in een slang. Tom liet het zwaard vallen en alsnog kon kapitein Hork zo de overwinning binnenhalen. De slanke jongeman, Malik, die Hork vergezelde, mocht uiteindelijk de zwaarden betalen. Diezelfde avond kwam die nog terug aankloppen bij Tom. Hij kwam een voorstel doen om Tom op te leiden als klerk. Ze gingen het voorstel zeker overwegen daar het voor het arme gezin een grote sprong vooruit kon zijn. De dag nadien tekenden ze dan ook allen het contract. 

Wat niemand wist is dat Malik gezien had dat Tom speciale gaven had en deed hem op weg naar het paleis het voorstel om drakenziener te worden. Tom komt terecht in een heel speciaal verhaal ... Of hij ook echt een drakenziener wordt en of hij het dus vol kan houden kan je ontdekken in dit avontuurlijke verhaal. Ik kan je alvast meegeven dat hij in een strijd zit met zijn gevoelens, heimwee en doorzettingsvermogen.

Dit verhaal spreekt zeker de jongens en meisjes aan die van draken houden. Het boek heeft weinig illustraties wat ook niet echt gemist wordt want de verhaallijn is zo gedetailleerd beschreven dat je meegezogen wordt in het avontuur. Je hebt tijdens het lezen een gezonde afwisseling van emoties. Je voelt met momenten de spanning tot in je tenen of krijgt de krop in de keel van ontroering. 

Het boek is een vertaling van Dragon Storm, Tom and Ironskin. De uitgeverij drukt haar boeken op papier met het FSC-kenmerk. Zo helpen ze de waardevolle oerbossen te behouden wat ook een pluspunt is.

Wil je zelf ook ontdekken of je over de bijzondere gave beschikt om drakenziener te worden, surf dan naar www.kinderboeken.nl/drakenstorm en doe de test. Alvast veel drakenplezier gewenst!