Drie katten op een rij

Noor geeft vis en spek aan de drie katten Kit, Stip en Ros. Ze wil ze graag in huis halen. Maar dat is zeer tegen de zin van haar moeder, die er ook al niet mee kan lachen dat de vis en het spek op zijn. Terwijl Noor met haar papa ijsjes gaat halen, palmen de drie katten toch de moeder in.

De boekjes uit de serie 'Tijgerlezen' zijn ontwikkeld voor beginnende lezers van zes tot acht jaar en zijn gericht op leesplezier. Daarvoor zijn ze spannend of grappig en hebben ze veel illustraties in kleur. Dit boekje richt zich met zijn eenvoudige tekst tot écht beginnende lezers. De korte zinnetjes bestaan grotendeels uit éénlettergrepige woorden, die bovendien vaak herhaald worden, om de woordherkenning te stimuleren. De auteur slaagt erin met deze eenvoudige taal toch een aardig en grappig verhaaltje op te bouwen, dat zich bovendien ook laat voorlezen. De witte, groene (!) en rosse kat buitelen naar hartenlust over de bladzijden, en eisen alle aandacht op. Van de mensen krijg je niet meer te zien dan de schoot van de moeder waarop ze zich alle drie samen nestelen. Hun houdingen en gelaatsuitdrukkingen spreken boekdelen. De opdracht op het einde laat toe te checken of er begrijpend gelezen is: kleur de witte (of niet ingekleurde) kat in de kleur van Stip, met een streep in de kleur van haar vlek en een staart in dezelfde kleur als die van Ros.