Dromen

In de eerste twee delen met name 'Drift' en 'Dwalen' maakten we kennis met Nora Grey, die over biezondere gaven bleek te beschikken en op de koop toe verliefd werd op een zeer bijzondere jongen, Patch. Hij kon nl. haar gedachten sturen. In het tweede boek begon Nora te twijfelen aan haar grote liefde en werd ze meegesleurd in een vreemde wereld. Een wereld waar vreemde wezens huizen die een strijd voeren tegen elkaar, soms in de gedaante van haar klasgenoten. Wie zijn de Nephilim (gevallen engelen) en wie zijn de beschermengelen en wie is de moordenaar van haar vader?
Het derde boek 'Dromen' gaat op hetzelfde elan door, maar de figuur van Nora wordt als het ware waziger. Nadat ze vijf maanden vermist was, is ze wakker geworden op een kerkhof. Ze weet niet waar ze geweest is. Er zijn alleen vreemde gewaarwordingen die haar heel erg bang en onzeker maken maar toch besluit ze verder te zoeken naar 'haar vijanden'. Ze komt in heel eigenaardig gezelschap terecht en begint vaak te hallucineren. Ze ontdekt ook dat de nieuwe vriend van haar moeder de aanvoerder is van de Nephilum. Nora zal moeten kiezen waar ze uiteindelijk bij hoort en mee helpen de strijd aan te binden met al haar vijanden ... om uiteindelijk beschermengel te worden.
Heel ingewikkeld allemaal, dit boek. Het is alsof het personage Nora met zichzelf op de loop gaat. Het wordt wazig en heel onduidelijk. Terwijl in de eerste twee boeken haar vriendin Vee haar grote steun en toeverlaat was en haar vijand Marcie de spanning en de geloofwaardigheid gaande hield, komen deze personages in het derde deel nog nauwelijks aan bod. Daarmee zakt het verhaal helemaal in elkaar en er komen teveel schimmige figuren op de voorgrond. Je vraagt je af wat de bedoeling van hun daden is,  zoals bv gruwelijke verminkingen aanbrengen bij de vijand die later vanzelf weer genezen ... Ook haar moeder verdwijnt stilaan op de achtergrond. De stijl en de vertaling van dit boek laten ook te wensen over. Ik vrees dat het nog niet gedaan is, want er komt nog een deel met Nora als aanvoerder van een groot leger dat uiteindelijk zal triomferen over 'de Nephilum'.