Een dier bij de boer

'Een dier bij de boer' is een informatief boek uit de ‘lees je slim’-reeks. Zeven dieren, de koe, het schaap, de kip, het varken, de pauw, de bij en het paard, worden erin voorgesteld. Op de eerste bladzijde van elk hoofdstuk worden de delen van het dier beschreven en getoond aan de hand van een foto. Op de daarop volgende bladzijde worden telkens vier vragen gesteld: ‘Wat maakt je blij?’ ‘Wat vind je niet leuk?’ ‘Wat eet je graag?’ en ‘Hoe ben je als kind?’ De derde bladzijde krijgt de titel ‘Zo leef ik’ en als afsluiting van elk hoofdstuk wordt er een bladzijde gewijd aan de verzorging van het dier. Kleurrijke, soms ook grappige, illustraties vullen de korte duidelijke zinnen met woorden die uit schreefloze letters bestaan mooi aan. Samen vormen ze een overzichtelijk geheel. Het boek richt zich tot kinderen die het aanvankelijk leesproces achter de rug hebben. Niet alleen voor kinderen die belangstelling hebben voor non-fictie is dit een overzichtelijke en vooral aantrekkelijke uitgave. Ook voor anderstalige nieuwkomers biedt dit boek mogelijkheden om kennis te maken met de Nederlandse taal.