Een huis bouwen

Een huis bouwen wordt in dit boek eens op een andere manier dan gewoonlijk benaderd. Men bekijkt het hele proces vanaf het begin (dus bij het vinden van de grond, het graven van de fundering ...) tot en met de afwerking (het leggen van de vloerbekleding, installeren van de keuken ...). De verschillende fases van een huis bouwen worden besproken, maar het gaat allemaal wat snel om het geheel volledig te kunnen volgen. Op de ene bladzijde zijn ze nog maar pas met de muren begonnen en vervolgens zijn ze al de dakpannen op het dak aan het leggen. Bovendien is heel het boek wat rommelig opgesteld. De illustraties dragen niet altijd bij tot het verduidelijken van de tekst. Wat wel heel positief is, is dat men het niet alleen heeft over wat er allemaal gedaan moet worden, maar ook wie het doet. De verschillende beroepen worden kort vermeld zonder verdere uitleg. Achteraan vind ik de inhoud jammer genoeg maar wat bladvulling. Zo staat er de tekst van het liedje 'in Holland staat een huis', maar het is me een raadsel wat dat erbij komt te doen. Ook de verschillende woningen komen even aan bod en je kan een quiz oplossen, maar beide worden verder niet uitgewerkt.