Een kus van het kriebelbeest

In deze reeks wordt steeds via een prentenverhaal ingezoemd op een bepaald thema en achteraf krijg je nog wat extra uitleg van een expert. In dit verhaal gaat het over Kaat die last heeft van astma. Zodra de dokter dit ontdekt, worden een aantal maatregelen genomen, waardoor Kaat beter kan ademen en minder last heeft. Het is een ijsbreker om kinderen meer uitleg te geven over de ziekte. Het kan binnen het gezin of in de klas gebruikt worden om aan kinderen te verduidelijken wat hen of hun vriendje precies overkomt en waarom ze bepaalde dingen niet mogen of kunnen. Het uitgangspunt is dus zeker positief. Het doel wordt ook bereikt met dit boek. De uitleg gegeven door Professor Kristine Desager van de Astmakliniek in Antwerpen is ook zeer duidelijk en verhelderend. Het verhaal zelf is heel eenvoudig en geschreven vanuit het gezichtspunt van Kaat zelf. Ze geraakt niet boven op de berg, dan heeft ze pijn aan haar keel. Ze gaan naar de dokter, die concludeert dat ze astma heeft en ze krijgt een puffer. Ook op school mag ze uitleggen wat haar ziekte juist inhoudt. Nu kan ze wel de berg op. Weinig boeiend, maar wel verduidelijkend.