Een minnaar in Peru

Dit boek is een deeltje uit de reeks die gemaakt is voor anderstalige volwassen inburgeraars. Dit is een verhaal voor mensen die al een zeker niveau van Nederlands hebben. Het gaat over roddel.Karin komt op de markt. Daar zegt iemand haar dat ze dacht dat Karin in Peru zat met een minnaar. Karin is stomverbaasd en ook boos, er klopt niks van dat verhaal! Ze vraagt wie dat verteld heeft. Zo komt ze bij de kapster terecht. Die heeft dan weer een nieuw verhaal, dit keer over Karins man. Karin loopt van de één naar de ander en telkens krijgt ze een andere story. Aan het eind van het boekje blijkt dat ze zelf ook een roddel de wereld heeft ingestuurd, die aan de basis ligt van al de andere verhalen! De hoofdplot is niet moeilijk, maar al de nevenverhalen vergen toch wel wat van anderstaligen. Op zich is het verhaal natuurlijk grappig en herkenbaar, want roddelen is van alle culturen. De illustraties zijn heel hups en vrolijk, soms wat gewaagd voor bijvoorbeeld moslim-cursisten. Het boekje is zeker ook bruikbaar voor zwakke volwassen lezers van hier.