Een ronde tafel in het regenwoud

De twee auteurs zijn met het schrijven van dit boek niet aan hun proefstuk toe. Eerder al bewezen ze op een boeiende manier actuele thema’s voor het jonge publiek in een boek te kunnen vatten, met 'De prijs van poep', 'Volle buiken' en 'Gooi maar weg'. In 'Een ronde tafel in het regenwoud' kaarten zij de problematiek van het door houtkap verdwijnende regenwoud aan. Ze starten met een denkoefening dichterbij huis: de hondenpoep. Ze plaatsen alle mensen met hun argumenten tegenover elkaar om de lezer te laten ervaren dat niemand gelijk of ongelijk heeft, maar dat er gezamenlijk naar een oplossing voor het probleem gezocht moet worden. Van dit kleine probleem wordt dan de overstap gemaakt naar het regenwoud op het eiland Borneo. Er volgt een objectieve schets van de verschillende belangengroepen en voordat deze mensen rond de tafel gaan zitten wordt de lezer uitgenodigd dit zelf eerst te doen d.m.v. een rollenspel. Tussendoor staan stukjes ‘van onze speciale verslaggevers’, twee kinderen die hun mening spuien en verslag uitbrengen van hun bezoekjes en experimenten. Het boek bevat talloze prachtige kleurenfoto’s, zowel louter illustratief als om dingen te verduidelijken. Na de slotsamenvatting en het nawoord volgt de bronvermelding en een lijstje met interessante websites die bij het thema aansluiten. Een boeiend informatief boek, erg toegankelijk en uitnodigend geschreven.