Een wereld vol kinderen

Een reis rond de wereld in één boek, dat is precies wat deze Kididoc- uitgave te bieden heeft. Onder deze noemer volgen krijgen we informatie over verschillende kinderen uit verschillende landen, over verschillende gewoontes rond eten, baden, spelen, … Een informatieboek in het klein. Maar … zoals al eerder werd opgemerkt bij deze reeks, lijkt de lay-out niet echt aangepast aan de doelgroep. Dit in tegenstelling tot het thema dat de oudere kleuter wel zal aanspreken. Maar de bladzijden zijn erg druk en de woordenschat is in dit boekje veel te moeilijk voor een doorsnee vijfjarige (en wat dacht je van de uitleg rond verschillende klimaattypes?). De flapjes en dergelijke zijn erg leuk, maar zijn geen lang leven beschoren. Zelfs als volwassene is het soms moeilijk om alles ongescheurd open te krijgen. Voor een zevenjarige die dit boekje zelf kan lezen volgens de achterflap (een bewering die ik in vraag durf te stellen) lijkt de lay-out dan weer te kinderlijk. Ook de indeling in thema’s lijkt niet altijd even logisch. Hierdoor wordt het geheel soms wat warrig. ‘Een wereld vol kinderen’ is een mooi uitgegeven boekje, waarbij helaas toch wel wat kritische bedenkingen te plaatsen zijn.