Een zon op een stok

Emma krijgt van haar moeder een reusachtige zonnebloem uit de tuin en gaat hier mee op weg naar haar jarige oma. Onderweg heeft het kleine meisje met haar grote bloem veel bekijks. Wanneer ze valt, knakt haar bloem. Met de hulp van een jongetje dat ze ontmoet, maakt ze voor oma een nieuwe bloem van gevonden spulletjes. Het principe van een samenleesboekje is gekend: beginnende lezers kunnen aan de slag met korte stukjes tekst op AVI-2-niveau op de linkerbladzijde; iemand die al kan lezen op AVI-5-niveau leest de langere en moeilijkere rechterpagina. Het verhaal loopt gewoon door over beide bladzijden. Zoals veel van deze boekjes is dit technisch OK, maar ook niet veel meer dan dat. Het verhaal is zwak, de tekst hier en daar flauw. De illustraties stralen iets uit wanneer er meer gesuggereerd dan afgebeeld wordt. In het laatste geval blijven ze vlak.