Eerlijk of oneerlijk?

Wat denk jij? Eerlijk of oneerlijk

Wat denk jij? Eerlijk of oneerlijk’ is het derde boek in de ‘Wat denk jij?’-reeks waarin situaties en emoties bespreekbaar gemaakt worden. In dit boek staan 6 korte verhaaltjes van elk 4 bladzijden over eerlijk of oneerlijk zijn: valsspelen, een ander valselijk beschuldigen van wat je zelf fout deed, liegen, een eerlijke vinder zijn … 
De verhaaltjes zijn heel simpel. In een beperkt aantal tekstblokken en tekeningen wordt het hele verhaal verteld. We leren daarbij de gevoelens van de verschillende betrokkenen kennen (wat voelt de valsspeler? Wat voel je als je vals beschuldigd wordt?). De verhalen nodigen uit om daar over in gesprek te gaan (Vind jij dat eerlijk? Heb je dat ook al gevoeld?), maar laten de voorlezer zelf uitzoeken hoe dat moet. Er worden geen suggesties gegeven. Ook wat achtergrond over bijvoorbeeld de morele ontwikkeling van kinderen zou welkom geweest zijn. Een kleuter oordeelt immers anders over een situatie dan een lagere schoolkind. Dat is normaal, en is eigen aan de ontwikkeling.

De verhaaltjes hebben weinig diepgang en zijn daardoor eerder geschikt voor kinderen aan het einde van de kleuterschool. De denkballonnen waarvan gebruik gemaakt wordt, zijn voor hen dan weer moeilijk te interpreteren. De tekeningen in dikke zwarte lijnen doen wat denken aan de tekeningen in stripverhalen. Er is veel aandacht voor de mimiek en lichaamstaal om zo de gedachten en de gevoelens van de personages over te brengen.