Erwten!

Het verhaal van hun leven

Dit prentenboek vertelt over het leven van erwten. Het begint op het ogenblik dat de tractor het land omploegt en de boer het zaad plant, de erwten kiemen en groeien, worden geoost en gaan naar de fabriek en de winkels totdat ze uiteindelijk op je bord belanden. Als je ze niet wilt eten, dan komen ze in de vuilnisbak terecht, tenzij je ze een kans wilt geven natuurlijk. Gelukkig zijn er ook mensen die wel van erwten houden.
De illustraties vertellen het verhaal in heldere kleuren, simpele vormen en dikke lijnen. De tekst bestaat uit korte zinnen in een eenvoudige taal. Het verhaal vertelt enerzijds over de levensloop van deze groente en anderzijds over de niet al te positieve appreciatie ervan. Nogal simplistisch en een beetje stereotiep.