Fakkels voor de prinses

Mei 1641. Mary, dochter van Charles I, wordt op haar negende uitgehuwelijkt aan de veertienjarige zoon van de Hollandse stadhouder. Twee jaar later gaat ze echt bij hem wonen. De Engelse vorst heeft militaire en financiële steun nodig tegen zijn oproerige onderdanen. De moeder van Mary, een Franse katholieke prinses, stemt uiteindelijk in met deze verbintenis. Vanuit Londen verhuist Mary met haar hofhouding naar het Binnenhof in Den Haag. Dit jeugdverhaal eindigt met allerlei feestelijkheden. Parallel met de geschiedenis van de prinses wordt het wel en wee belicht van Nelis, de staljongen. Hij moet de kost verdienen voor zijn familie. In het nawoord vernemen we dat het huwelijk van Willem en Mary niet gelukkig was. Hun zoon, stadhouder Willem III, wordt later ook koning van Engeland. Door te focussen op historische locaties probeert Martine Letterie meer interesse te wekken voor de Gouden Eeuw. Helaas doet zij dit vaak met clichézinnetjes.