Geheugenstrijd

Vana en Fokko wonen in de stad Arandia. Wanneer voor de tweeling de puberteit aanbreekt, worden zij, zoals alle andere pubers, door de koning ontboden. Vana en Fokko worden uitgenodigd om een opleiding te genieten in het paleis van de koning. Wat eerst een hele eer lijkt te zijn, blijkt nadien een enorme opgave. Vana en Fokko blijken afstammelingen te zijn van de Gehoornden. Bij Vana groeien er tijdens het verblijf bij de koning twee ontzaglijk grote hoorns op haar hoofd. Bij Fokko groeit er maar één. In die hoorns zit magie verborgen. Magie die ze allebei op een andere manier moeten leren gebruiken. En veel te snel blijkt waarom. De stad Arandia wordt bedreigd en de enige hoop tot redding ligt in de handen van de tweeling.
Diane Mastenbroek pent hier een verfrissend origineel fantasyverhaal neer voor ons. Toch mist het verhaal met momenten enige diepgang. De personages in het boek hadden meer uitgewerkt mogen worden. De band tussen de tweeling bijvoorbeeld. Of de eigenheid van het meisje Mauli. Mauli is het Rheidoriaanse meisje dat uitverkoren is om de stad Arandia aan te vallen en alle Gehoornden daar te vernietigen.
Doorheen het verhaal kom je wel te weten hoe de strijd tussen Arandia en het land van Rheidor is ontstaan. Op aparte pagina’s wordt  geleidelijk de legende van Suvi en Rhei onthuld. 200 jaar geleden werd er een tweeling geboren, Suvi en Rhei. Ze bleken allebei Gehoornden te zijn. Suvi wilde met haar krachten mensen helpen en de wereld verbeteren. Rhei daarentegen begon te genieten van de macht die hij had over anderen met zijn hoorn en werd een echte dictator. Hij verbande zelfs zijn eigen zus! Zijn zus zag hoe Rhei alles kapot maakte en vond maar één oplossing: Rhei voor zichzelf behoeden. Telkens hij zijn krachten gebruikte, zou een deel van zijn geheugen verdwijnen. Uiteindelijk zou hij zich niets meer herinneren en zou er een nieuwe Rhei ‘herboren’ worden.
Het verhaal van Suvi en Rhei weerspiegelt hier hoe mensen uit onze wereld kunnen omgaan met hun krachten en machten. Het vertelt het verhaal over hoe het goede het wint van het kwade.
Het verhaal van Mauli en Fokko vertelt iets gelijkaardigs. Allebei zijn ze opgeleid om te moorden. Ze moorden vanuit een ideaal dat hen opgelegd is. Ze moorden vanuit de overtuiging dat wat ze doen het goede is. En toch voelen ze instinctmatig aan dat dit moorden niet de oplossing is. Uiteindelijk kiest Fokko, in tegenstelling tot zijn alter ego Rhei, voor het goede.
Ook deze verhaallijn kunnen we perfect spiegelen aan onze hedendaagse maatschappij met zijn vooroordelen en angsten voor het onbekende.
De prent die gekozen is voor de cover van het boek geeft een duidelijk beeld van de inhoud. Hoewel je je er nog niets bij kunt voorstellen zolang je het boek zelf niet hebt gelezen. Het geeft je enig beeld van hoe de auteur zelf het hoofdpersonage Vana visualiseert. De andere personages dien je zelf maar te ‘ontwikkelen’. En dat vind ik positief. Dat er ruimte wordt gelaten voor eigen fantasie en invulling.
Samengevat: 'Geheugenstrijd' is een vlot geschreven verhaal dat op een originele manier enkele zware hedendaagse thema’s aankaart. Daarbij laat het ons ook even wegglijden in een andere wereld. Het verhaal mocht enkel nog meer uitgewerkt zijn: meer uitdiepen van de personages, de spannende stukken uit het verhaal iets meer uitwerken, meer omschrijven van heel de context.
Het zal zeker jongeren die van fantasy houden, kunnen bekoren.