Gluren vanaf het dak

Het is zomer en Maas verveelt zich dood. Wanneer hij nieuwe buren krijgt, lijkt het alsof deze verandering zullen kunnen brengen in zijn eentonig bestaan. Maar de nieuwe buren blijken een oude man en een meisje te zijn. Aan hen meent Maas niet echt veel te hebben. Vanaf het dak houdt hij hen in de gaten. Dat bevalt het meisje helemaal niet en dat laat ze ook merken. Maar wanneer Maas op een dag een duif van de buurman uit de klauwen van een kat weet te redden, lijkt het ijs gebroken. Dit verhaal behoort tot de Zoeklicht-reeks van uitgeverij Zwijsen. De inhoud van het verhaal richt zich tot negenjarige lezers en situeert zich op navigator E3, wat overeenkomt met het oude AVI-4. De tekst bevat eenvoudige woorden die nergens uit meer dan drie lettergrepen bestaan. De korte zinnen beslaan telkens een hele regel. Voor kinderen bij wie het lezen minder vlot verloopt, kunnen deze aandachtspunten hulp bieden. Ze krijgen een verhaal dat werd uitgegeven onder de vorm van een boek(je) dat er echt volwaardig uitziet. Maria van Eeden schreef voor deze reeks een spannend verhaal dat ook door vlotte lezers geapprecieerd kan worden. Het verloop van het verhaal kan je enigszins voorspelbaar noemen. Maar de beschrijving van de personages en de gevoelens die ze beleven zijn zeer herkenbaar. Daardoor leent het verhaal zich uitstekend tot inleven en bereikt het wellicht zeer goed de doelgroep – en nog meer lezers - waarvoor het werd geschreven.