Gone. Angst

In de fantasy-serie 'Gone' van Michael Grant verscheen het vijfde (en voorlaatste) deel: 'Angst'. De kinderen en jongeren die in de grimmige wereld van de FAKS (Fall Out Alley Kinder Zone) proberen te overleven, krijgen ook dit keer te maken met nieuwe verschrikkingen. Nog steeds zijn ze van de buitenwereld afgesloten door een reusachtige ondoordringbare koepel en worden ze belaagd door allerlei gevaren. Waarom de koepel ontstond, blijft ook nu nog een raadsel, al werd er in de voorbije delen af en toe al een tip van de sluier opgelicht. De aanwezigheid van een kerncentrale heeft er waarschijnlijk iets mee te maken en zeker ook de geheimzinnige krachten die kleine, autistische Pete, een van de jongetjes uit de FAKS, ontwikkelde. Een aantal kinderen in de FAKS beschikt over vreemde gaven – de Freaks worden ze door de anderen genoemd – maar geen van hen kan tippen aan kleine Pete. In dit nieuwe 'Gone'-deel beschikt Pete niet meer over een menselijk lichaam, maar ook als een soort geestelijke aanwezigheid oefent hij nog steeds – zij het waarschijnlijk ongewild – een grote invloed uit op het leven in de FAKS en lijkt hij verantwoordelijk voor een aantal van de onophoudelijke beproevingen die de kinderen moeten doormaken.
In dit deel is de hoofdbekommernis de groeiende duisternis onder de koepel. De koepelwanden lijken langzaam aan zwart te kleuren waardoor de zon aan kracht verliest en er steeds minder daglicht valt te bespeuren. Dit proces eindigt in een inktzwarte donkerte waarin de kinderen geen enkel verweer meer hebben tegen de monsters en het ongedierte die ook onder de koepel huizen. Enkel Sam die laserstralen uit zijn handen kan vuren, kan wat licht brengen door ‘Samzonnen’ op te hangen. Een bijkomende dreiging – of misschien gaat het wel om dezelfde? – wordt veroorzaakt door het Kwaad dat probeert alle leven in de koepel aan zich te onderwerpen. Dit kwaad, de Gaiapage genoemd, lijkt vooral schrik te hebben van de krachten van kleine Pete. Het huist in een grot en ziet eruit als een groenig slijm, maar het probeert blijkbaar uit alle macht om een lichamelijke vorm aan te nemen (Harry Potter lijkt niet ver weg te zijn). Het voornaamste doelwit van de Gaiapage lijkt Diana te zijn, een zwanger tienermeisje …
Uit de bovenstaande verhaalschets, blijkt wel dat wie de serie niet volgt, niet echt in staat is om de ontwikkeling van plot en personages nog te begrijpen. 'Gone' is duidelijk als een samenhangende reeks bedoeld, die in zijn geheel moet worden gelezen. Het soap-karakter van de serie werkt dat ook in de hand. Het wel en wee van enkele personages wordt van dichtbij gevolgd in een snel wisselend perspectief en voorzien van de nodige cliffhangers, zodat vaart en spanning verzekerd blijven. In 'Angst' krijgt de lezer ook voor het eerst zicht op wat er zich in de wereld buiten de koepel afspeelt en hoe de ouders en familie van de geïsoleerde kinderen omgaan met hun eigen angsten. Het einde van het boek laat alvast uitschijnen dat de bewoners van de FAKS niet probleemloos in de buitenwereld zullen kunnen functioneren …
'Gone' is een reeks die op veel bijval kan rekenen, toch bij een publiek van gamers en voorstanders van wervelende actie, die belust zijn op sensatie en griezelervaringen.