Heeft een trein een stuur?

50 vragen van kinderen over treinen

Dit boek geeft antwoorden op vijftig vragen die door kinderen gesteld werden over treinen. Omdat de meeste volwassenen de antwoorden ook niet kennen, werden ze uitvoerig op papier gezet. De auteur heeft zich heel goed inhoudelijk geïnformeerd en heeft de antwoorden op een duidelijke manier onderbouwd. Het boek bevat veel achtergrondkennis die ouders kunnen meegeven aan hun kinderen, maar de lange puur informatieve antwoorden zijn niet echt aantrekkelijk voor negenjarigen om te lezen. Alleen kinderen met echt een obsessie voor treinen zullen zich er misschien kunnen doorworstelen. Bovendien valt het boek vaak in herhaling. Soms krijg je de indruk dat het boek door verschillende auteurs geschreven is en dat het nadien niet kritisch nagelezen werd. Indien er gewerkt zou worden met verwijzingen naar eerdere vragen zou er veel meer to the point geantwoord kunnen worden. Op die manier zou ook de stereotiepe bladschikking doorbroken wordt.
Elke vraag wordt beantwoord op een dubbele pagina, aangevuld met een illustratie. De grootte van de illustraties is afhankelijk van de lengte van de antwoorden. De illustraties op zich zijn eenvoudig maar aantrekkelijk en bieden zeker een meerwaarde aan het geheel.
Dit boek is ook uitgesproken voor een Nederlands publiek geschreven. Vlaamse kinderen hebben bijvoorbeeld weinig boodschap aan het antwoord op de vraag: 'Waarom zijn de treinen van de NS geel en blauw?'