Helden en boeven

Na hun boek over schurken en superhelden zijn de twee Tony’s aan de slag gegaan met andere bekende – en deze keer ook minder bekende - boeven en helden: Odysseus, Robinson Crusoë, Gulliver, David en Goliath, maar ook Beowulf, Axel Lidenbrock, koning Alfred. Waar het hier om gaat, is de manier waarop bekend materiaal verwerkt is, en die is meer dan de moeite waard. Auteur Tony slaagt erin de doorgaans toch wel complexe verhalen, soms overlopend van feiten, namen en gebeurtenissen, ontzettend vlot te laten rollen. Hiervoor verwerkt hij de oude verhalen in korte zinnen, in een zeer hedendaags taalgebruik, met een flinke portie dialoog, en grote schep humor. Lekker laconiek, zonder daarbij afbreuk te doen aan het epische of heroïsche karakter. Illustrator Tony levert een even belangrijke bijdrage aan het boek, met heel levendige, dynamische illustraties, in zijn eigen kribbelstijl. Meeslepende lectuur is dit, evengoed voor voorlezen als zelf lezen, en een prima kennismaking met de klassiekers.