Het beste boek voor de drakenkweker

In dit zesde deel van de Drakenkweker richt De Grote Hoogwaardige Drakenmeester, Tomas zich tot zijn trouwe lezers met een soort van handleiding. Daarin deelt hij alles wat hij over draken weet en in de loop van de tijd heeft ontdekt. Doorheen de beschrijving van de wetenswaardigheden neemt Tomas de lezer ook mee in zijn dagelijks leven. Dat bestaat zoals steeds uit fantasierijke belevenissen afgewisseld met realistische warme huislijke momenten en filosofische dialogen met grootvader en Nana. Tussendoor communiceert hij ook met zijn vrienden, de andere leden van zijn Super Draken Team. Vanuit de verre gebieden waar ze zich nu bevinden, helpen ze hem niet alleen met het verzamelen van informatie. Ze bieden ook hulp bij het oplossen van een probleem met een oranje strijdlustige vuurspuwende draak. Op die manier zit er in wat een naslagwerk zou kunnen worden, toch een klein avontuur.

De afwisseling in de tekstsoorten vind je ook terug in de lay-out waar lettertypes elkaar afwisselen. Ondanks het gebruik van de vele variaties blijft de bladspiegel overzichtelijk; daarvoor zorgen de grote letters, de ruime spaties tussen de lijnen en de aandacht voor voldoende witruimte. Ook nu vullen grijs getinte tekeningen de tekst aan. Vaak beslaan ze een volledige bladzijde maar geregeld zijn het kleine fragmenten of gewoon subtiele decoraties die verwijzen naar de inhoud. Samen met de stevige kleurrijke cover dragen al deze kleine details bij tot de aantrekkingskracht van dit boek.

Tomas verwijst in de vlotte stijl waarmee hij de lezers aanspreekt vaak naar eerdere avonturen. Ook de draken die hij beschrijft, kwamen in eerdere delen al uitvoerig aan bod. Daardoor kan je dit boek op twee verschillende manieren lezen: als aanvulling van de vorige delen of als kennismaking en meteen een uitnodiging om wat voorafging te verkennen.